ویزای شنگن کوتاه مدت برای دیدار خانواده در نروژ

زیرآسمان نروژ: اگر در ایران زندگی می کنید و قصد دارید که به منظور دیدار یکی از اعضای خانواده تان ویزای شنگن جهت دیدار کوتاه مدت از آنها را دریافت کنید، این مطلب به شما کمک می کند که پیش از مراجعه حضوری برای تحویل مدارک  ویزا در تهران، مدارک و شرایط موردنیاز را خوب…