پیوستن والدین به فرزند مقیم در نروژ از راه مهاجرت خانوادگی

زیرآسمان نروژ: اگر شما شهروند نروژ هستید یا در نروژ اقامت دائمی دارید و یا دارای اقامتی معتبر در نروژ هستید که امکان تبدیل شدن آن به اقامت دائمی وجود دارد و قصد دارید والدین خودتان در ایران یا در کشورهای دیگر را در نروژ برای همیشه در کنار خودتان داشته باشید، می توانید در…

اجازه اقامت ۹ماهه دیدار والدین از فرزند مقیم در نروژ

زیرآسمان نروژ: اگر شما شهروند نروژ هستید یا در نروژ اقامت دائمی دارید و یا دارای اقامتی معتبر در نروژ هستید که امکان تبدیل شدن آن به اقامت دائمی وجود دارد و قصد دارید والدین خودتان در ایران یا در کشورهای دیگر را در نروژ برای مدتی محدود در کنار خودتان داشته باشید، می توانید…

اجازه اقامت در نروژ از راه مهاجرت خانوادگی

زیرآسمان نروژ: در نروژ، بسیاری از افرادی که مقیم (دارای اقامت موقت یا دائمی) و یا شهروند (سیتیزن) نروژ هستند، این امکان را دارند که بتوانند تحت شرایطی جهت به همراه آوردن اعضای خانواده خود به نروژ اقدام کنند و در صورت احراز شرایط موردنیاز برای آنها ویزای ورود یا اجازه اقامت موقت دریافت کنند. در…

اجازه اقامت برای همسر فرد دانشجو در نروژ

زیرآسمان نروژ: با توجه به تعداد قابل توجه درخواست های دوستان متاهلی که قصد دارند در آینده نزدیک از راه دریافت پذیرش تحصیلی و سپس دریافت اجازه اقامت دانشجویی به کشور نروژ مهاجرت کنند و سپس همسر یا فرزندان خود را با اجازه اقامت همراه دانشجو یا همان اجازه اقامت مهاجرت خانوادگی Family Immigration به کشور…

ویزای شنگن کوتاه مدت برای دیدار خانواده در نروژ

زیرآسمان نروژ: اگر در ایران زندگی می کنید و قصد دارید که به منظور دیدار یکی از اعضای خانواده تان ویزای شنگن جهت دیدار کوتاه مدت از آنها را دریافت کنید، این مطلب به شما کمک می کند که پیش از مراجعه حضوری برای تحویل مدارک  ویزا در تهران، مدارک و شرایط موردنیاز را خوب…