اجازه اقامت در نروژ از راه مهاجرت خانوادگی

زیرآسمان نروژ: در نروژ، بسیاری از افرادی که مقیم(دارای اقامت موقت یا دائمی) و یا شهروند(سیتیزن) نروژ هستند، این امکان را دارند که بتوانند تحت شرایطی جهت به همراه آوردن اعضای خانواده خود به نروژ اقدام کنند و در صورت احراز شرایط موردنیاز برای آنها ویزای ورود یا اجازه اقامت موقت دریافت کنند. در این مطلب،…

اجازه اقامت برای همسر فرد دانشجو در نروژ

زیرآسمان نروژ: با توجه به تعداد قابل توجه درخواست های دوستان متاهلی که قصد دارند در آینده نزدیک از راه دریافت پذیرش تحصیلی و سپس دریافت اجازه اقامت دانشجویی به کشور نروژ مهاجرت کنند و سپس همسر یا فرزندان خود را با اجازه اقامت همراه دانشجو یا همان اجازه اقامت مهاجرت خانوادگی Family Immigration به کشور…