خودآزمایی آدونت- بخش سوم

زیرآسمان نروژ: یکی از مهمترین سرگرمی های روزهای فصل «یول» (کریسمس) در نروژ، انجام خودآزمایی (کوئیز)های مختلف در زمینه کریسمس و آداب و سنت های ویژه این روزهاست. در این مطلب، تلاش شده است تا مهمترین پرسش های متداول کریسمسی که برخی از آنها در قالب خودآزمایی ۲۴ روزه در «صفحه اینستاگرام زیرآسمان نروژ» منتشر…

خودآزمایی: چقدر درباره نروژ می دانیم؟- بخش دوم

زیرآسمان نروژ: شما تا چه میزان درباره  کشور «نروژ» می دانید؟ با پاسخ دادن به این خودآزمایی که شامل ۲۰ پرسش است ، میزان .اطلاعات عمومی تان درباره کشور نروژ را (البته بدون گوگل کردن 😉 ) محک بزنید خودآزمایی: چقدر درباره نروژ می دانیم؟- بخش نخست صفحه اینستاگرام «زیرآسمان نروژ» نگارش، تهیه و تنظیم:…

خودآزمایی آدونت- بخش دوم

زیرآسمان نروژ: یکی از مهمترین سرگرمی های روزهای فصل «یول» (کریسمس) در نروژ، انجام خودآزمایی (کوئیز)های مختلف در زمینه کریسمس و آداب و سنت های ویژه این روزهاست. در این مطلب، تلاش شده است تا مهمترین پرسش های متداول کریسمسی که برخی از آنها در قالب خودآزمایی ۲۴ روزه در «صفحه اینستاگرام زیرآسمان نروژ» منتشر…

خودآزمایی آدونت- بخش نخست

زیرآسمان نروژ: یکی از مهمترین سرگرمی های روزهای فصل «یول» (کریسمس) در نروژ، انجام خودآزمایی (کوئیز)های مختلف در زمینه کریسمس و آداب و سنت های ویژه این روزهاست. در این مطلب، تلاش شده است تا مهمترین پرسش های متداول کریسمسی که برخی از آنها در قالب خودآزمایی ۲۴روزه در «صفحه اینستاگرام زیرآسمان نروژ» منتشر شده…

خودآزمایی: چقدر درباره نروژ می دانیم؟- بخش نخست

زیرآسمان نروژ: شما تا چه میزان درباره  کشور «نروژ» می دانید؟ با پاسخ دادن به این خودآزمایی که شامل ۲۵ پرسش است ، میزان .اطلاعات عمومی تان درباره کشور نروژ را (البته بدون گوگل کردن 😉 ) محک بزنید پاسخنامه: یک نروژی نخستین فردی ست که در دسامبر سال ۱۹۱۱ میلادی به قطب جنوب سفر…