خودآزمایی: چقدر درباره نروژ می دانید؟- بخش دوم

زیرآسمان نروژ: شما تا چه میزان درباره  کشور «نروژ» می دانید؟ با پاسخ دادن به این خودآزمایی که شامل 25 پرسش است ، میزان .اطلاعات عمومی تان درباره کشور نروژ را (البته بدون گوگل کردن 😉 ) محک بزنید       پاسخنامه: یک نروژی نخستین فردی ست که در دسامبر سال 1911 میلادی به…

خودآزمایی: چقدر درباره نروژ می دانید؟- بخش اول

زیرآسمان نروژ: شما تا چه میزان درباره  کشور «نروژ» می دانید؟ با پاسخ دادن به این خودآزمایی که شامل 20 پرسش است ،میزان اطلاعات عمومی تان را (البته بدون گوگل کردن 😉 )محک بزنید     پاسخنامه:  به لباس سنتی که مردم در روز ملی نروژ می پوشند چه می گویند؟ Bunad طولانی ترین آبدره…