فهرست راهنمای پزشکان ایرانی در نروژ

زیرآسمان نروژ: در بخش نخست از سلسله مطالبی که از این پس در طبقه بندی موضوعی «بانک اطلاعات مشاغل ایرانیان در نروژ» در سایت «زیرآسمان نروژ» درج می شود، با اسامی و راههای تماس با برخی از دندانپزشکان ایرانی در نروژ آشنا شدیم و در این بخش قصد داریم با برخی از پزشکان ایرانی که…

فهرست راهنمای دندانپزشکان ایرانی در نروژ

زیرآسمان نروژ: با توجه به اینکه کتاب راهنما یا بانک اطلاعاتی مرجعی برای دسترسی آسان به فهرست و نشانی های تماس با صاحبان ایرانی کسب و کارها، صنوف و مشاغل مختلف در نروژ وجود ندارد، برآن شدیم تا خود دست به کار شویم و در این سلسله مطالب به اسامی و نشانی های تماس برخی…