افراد با پیشینه مهاجرت در نروژ: دریافت کننده بیش از نیمی از کمک های اجتماعی


زیرآسمان نروژ: بر اساس اطلاعات سازمان آمار نروژ-SSB– افرادی که در نروژ پیشینه مهاجرت دارند با جمعیتی کمتر از یک پنجم( حدود ۱۷درصد) از جمعیت کل نروژ، دریافت کننده بیش از نیمی از کمک های مالی سازمان کار و‌ رفاه اجتماعی نروژ-NAV– هستند.

کمک های اجتماعی یا سوسیال یلپ Sosialhjelp در نروژ، یک طرح حمایتی موقت از سوی دولت به افرادی ست که که بیشترین مشکلات مالی را در جامعه دارند و برای تامین مخارج زندگی روزمره خود نیاز به کمک دارند.

بر اساس آمار منتشرشده، در حالی که در سال ۲۰۰۹میلادی، فقط ۱۷منطقه شهرداری(کُمون) در نروژ بودند که بیش از نیمی از بودجه کمک های اجتماعی را به افراد با پیشینه مهاجرت اختصاص داده بودند، این میزان در سال ۲۰۱۹میلادی-با وجود کاهش تعداد مناطق شهرداری در طی این سالها- به ۱۲۳ منطقه شهرداری(کُمون) افزایش یافته است.

نمودار تعداد کل مناطق شهرداری(کُمون) در نروژ با سهم بالای ۵۰،۶۰،۷۰ یا ۸۰ درصد از پرداختی های کمک های اجتماعی به افراد با پیشینه مهاجرت/منبع: سازمان آمار نروژ
نمودار توزیع تعداد دریافت کننده های کمک های اجتماعی بین جمعیت مهاجر و سایرین در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ میلادی/
منبع: سازمان آمار نروژ

در سال ۲۰۱۹ میلادی، در شهر اُسلو ۷۵ درصد از کمک های اجتماعی پرداختی به افرادی با سابقه مهاجرت اختصاص یافته است. این ارقام نشان می دهد که در این سال تقریباً ۹۹۰ میلیون کرون کمک مالی به افراد دارای سابقه مهاجرت پرداخت شده است. جدول زیر برخی از مناطق شهرداری در نروژ با بیشترین سهم پرداختی کمک های اجتماعی به افراد با پیشینه مهاجرت را در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می دهد. ارقام به هزارکرون نروژ هستند.

سیلوی لیستهاوگ: افزایش مهاجرت به معنای افزایش فقر است

سیلوی لیستهاوگ”-رهبر حزب «پیشرفت Frp» نروژ- ضمن اشاره به این آمار می‌گوید:”حزب کارگر و سوسیالیست های رادیکال چپ در مورد افزایش اختلاف طبقاتی صحبت می کنند اما آنها از گفتن واقعیت امتناع می کنند. حقیقت این است که افزایش مهاجرت به معنای افزایش فقر است. من بسیار نگرانم که حزب کارگر و مرکز که اکنون وابسته به حزب سرخ و چپ سوسیالیست و سبز هستند، مرزها را باز کنند که در آنصورت، دیگر فقر به سقف خواهد رسید.”

انفجار: مهاجران سهم فزاینده ای از کمک های اجتماعی در نروژ دریافت می کنند
سیلوی لیستهاوگ» معتقد است این نشان می دهد که افزایش مهاجرت منجر به فقر بیشتر می شود» 
Photo: Scanpix/Montasje

لیستهاوگ همچنین می افزاید: «هم اکنون، موجی از پناهندگی از افغانستان آغاز شده است. در حال حاضر، حزب چپ سوسیالیست SV در حال پیشنهاد پذیرش حتی تعداد بیشتری از پناهندگان به نروژ است. این بی انصافی ست که به جای کمک به بسیاری از افراد در مناطق نزدیک به خودمان؛ پذیرش تعداد بیشتری از افراد را به داخل نروژ ترجیح دهیم . ما می توانیم به ۴۶۸ همنوع خود در مناطق نزدیک به خودمان به همان میزان که آوردن یک پناهنده به نروژ برایمان هزینه دارد، کمک کنیم. بعلاوه، این موضوع فقر را در نروژ افزایش می دهد. ما مشکلات عمده ادغام در نروژ داریم و بنابراین تا زمانی که نتوانستیم کسانی را که در حال حاضر در نروژ هستند ادغام کنیم، نباید بیشتر وارد عمل شویم.»

رهبر حزب پیشرفت نروژ-«سیلوی لیستهاوگ»- معتقد است که نروژ باید اولویت را به پیگیری وضعیت پناهندگانی که در حال حاضر به نروژ آمده اند اختصاص دهد

توضیحات سازمان کار و رفاه اجتماعی (ناو) در این رابطه

یکی از مدیران سازمان ناو – Jan Erik Grundtjernlien-در واکنش به دلیل این افزایش چشمگیر در کمک های اجتماعی به افراد با پیشینه مهاجرت در نروژ می گوید: “بحران پناهندگان موجب شد نروژ در این مدت تعداد نسبتاً زیادی از پناهندگان را اسکان دهد. بسیاری از مهاجرانی که دارای سابقه پناهندگی هستند برای داشتن شغل به مهارت های آموزشی بلند مدت نیاز دارند. برای کسانی که پس از پایان برنامه مقدماتی وارد کار یا تحصیل نمی شوند، ممکن است پیگیری و تأمین هزینه از سوی اداره ناو ضروری باشد. اینها اغلب افرادی هستند که تحت قانون بیمه ملی حق استفاده از مزایا را دریافت نکرده اند و بنابراین در مواقعی که نیاز به حمایت مالی دارند، باید درخواست کمک بیشتری کنند.”

Jan Erik Grundtjernlien- Avdelingsdirektør i NAV- Photo:Facebook

وی ضمن اشاره به این موضوع که مهاجران چالش های بیشتری در بازارکار دارند می گوید: “مهاجران گروهی هستند که بیشتر آنها تا حد زیادی برای بدست آوردن ارتباط پایدار با کار تلاش می کنند. تحقیقات نشان می دهد که آنها اغلب قراردادهای موقت و موقعیت های شغلی پاره وقت دریافت می کنند و درآمدی که دریافت می کنند در برخی موارد برای تأمین مخارج خود و خانواده کافی نیست و بنابراین آنها ممکن است به کمک اجتماعی تکمیلی نیاز داشته باشند. آنها اغلب گروهی هستند که در آخرین مرحله ورود به بازار کار و در اولین مرحله خروج از آن هستند.”

وی در پایان می افزاید: “بازار کار نروژ الزامات سختگیرانه تری را در سطح زبان و صلاحیت رسمی موردنیاز برای کار ارائه می کند که این امر نیز کار را برای این گروه دشوارتر می سازد.”

انتقاد تند «مسعود قره خانی» به سخنان «سیلوی لیستهاوگ» و واکنش ها

مسعود قره خانی– سخنگوی ایرانی-نروژی امور مهاجرت حزب «کارگر Ap» نروژ- در واکنش به اظهارات اخیر لیستهاوگ می گوید: «حزب پیشرفت باید خودش را در آینه ببیند و بگوید متاسفیم که شکست خورده ایم! وقتی۶ کودک از هر ۱۰ نفر کودک فقیر، کودک مهاجر است، پس یعنی ما در زمینه ادغام موفق نشده ایم.» .

وی می افزاید: «حزب پیشرفت به مدت هفت سال در چرخه مهاجرت و سیاست ادغام و یکپارچگی مهاجران دارای مسئولیت بوده است. آنها وزیر مسئولی در اختیار داشتند که در طی آن دوره، برای تنها بار در تاریخ نروژ، ما کنترل بحران پناهندگان را به طور کامل از دست دادیم. آنها (حزب پیشرفت) به پیشنهاداتی که در پارلمان نروژ تضمین کننده یکپارچگی بهتر و کمک به افراد بیشتر با سابقه مهاجرت در کار است، رای منفی می دهند و در حمایت مالی که موجب ادغام می شود تردید دارند. قره خانی می گوید که آنها (حزب پیشرفت) هیچ راه حل موثری برای مشکلاتی که خود به آنها اشاره می کنند ندارند.»

Photo: Lars Opstad/مسعود قره خانی- سخنگوی سیاست های مهاجرتی حزب کارگر نروژ

قره خانی می افزاید: «حزب کارگر برخلاف حزب پیشرفت، راه حل های جامعی برای مهاجرت و سیاست ادغام مهاجران در کشور دارد و ما مدیریت امن این موضوع را تضمین خواهیم کرد. نروژ مسئولیت این موضوع را بر عهده می گیرد و با افرادی که در فراراز کشور خود هستند همبستگی خود را نشان می دهد اما ما بیش از آنچه می توانیم ادغام کنیم را هم نمی پذیریم. در طی سالهای اخیر، حزب پیشرفت و دولت برای ۳۰۰۰ پناهنده سهمیه باز کرد، در حالی که ما پیشنهاد کرده ایم که به دلیل ورود پناهجویان بسیار کم در سالهای اخیر، این تعداد به ۳۵۰۰ نفر افزایش یابد. ما تلاش بسیار قوی تری برای کمک به افراد بیشتر با سابقه مهاجرت در زندگی کاری خواهیم داشت، حمایت مالی را حذف می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که همه کودکان بدون در نظر گرفتن پیشینه شان به عرصه های مشترک خوب مانند مهد کودک و SFO دسترسی خواهند داشت.»

لیستهاوگ از این انتقادات مسعود قره خانی اخمی می کند و می گوید: «من درک می کنم که برای قره خانی ساده و راحت است که اقدام به حملاتی کند که پایه و اساسی در واقعیت ندارند اما واقعیت این است که ما نمی توانیم مردم را برخلاف میل خودشان ادغام کنیم. این موضوع به تلاش زیادی نیاز دارد. پس ما باید مطالبات خود از مهاجران را مطرح کنیم.» لیستهاوگ در پایان می افزاید: «حزب کارگردر زمان خودش و همزمان با آغاز مهاجرت گسترده به نروژ، با معرفی الزامات زبان نروژی برای مهاجران مخالف بود که اگر این رویکرد ساده لوحانه نبود، ما چنین چالش های بزرگی نداشتیم.»

منابع و پیوندهای مربوط:

www.nettavisen.no/okonomi

آخرین آمار جمعیت مهاجر در نروژ

صفحه اینستاگرام «زیرآسمان نروژ»

برگردان فارسی، نگارش، تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید، لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید. هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.