آشنایی با دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ درباره موضوع مالیات ها

زیرآسمان نروژ: با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی نروژ، یکی از مهمترین موضوعات برای رای دهندگان در نروژ آشنایی با دیدگاه ها و مواضع احزاب مختلف پارلمان نروژ درباره مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی روز جامعه است. در این قسمت، با دیدگاه های احزاب پارلمانی نروژ در ارتباط با مقوله «مالیات ها» آشنا می شویم.

شایان به ذکر است که انتخابات پارلمانی نروژ در روز سیزدهم ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار می شود و در طی آن ۱۶۹ نماینده پارلمان نروژ و همچنین نخست وزیر جدید کشور برای چهارسال آینده انتخاب می شوند. از روز دهم آگوست تا روز دهم سپتامبر نیز امکان رای گیری زودهنگام وجود دارد.

دیدگاه حزب کارگر Arbeidspartiet-Ap

حزب کارگرخواهان یک سیستم مالیاتی است که جامعه را بیشتر سازگار با محیط زیست کند و کار و رفاه برای افراد بیشتری فراهم کند. این حزب مالیات را برای افرادی که درآمد بسیار معمولی و کمی دارند کاهش می دهد. ثروتمندان باید مالیات بر ثروت بیشتری بپردازند.

حزب کارگر خواهان پیروی از مقرراتی ست که میزان استفاده از پول نفت در بودجه دولت را محدود می کند.

رهبر حزب کارگر: یوناس گاهر ستعره/ موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۴۹ نماینده

دیدگاه حزب محافظه کار Høyre-H

حزب محافظه کار می خواهد مالیات بر ثروت را برای مالکان شرکتها، کارمندان و مستمری بگیران حذف کند . این حزب مخالف مالیات بر ارث است. آنها می خواهند همه کمی مالیات کمتری بپردازند.

محافظه کاران با مالیات ملی بر املاک مخالف هستند اما می خواهند اطمینان حاصل کنند که شهرداری ها روش مشترکی برای جمع آوری مالیات بر املاک دارند.

این حزب به جوانان زیر سی سال كه دارای شغل هستند، تخفیف مالیاتی می دهد. محافظه کاران می خواهند شرایط مالیاتی را برای حضور شرکت های بزرگ در نروژ فراهم کنند.

رهبر حزب محافظه کار: ارنا سولبرگ/ موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۴۵ نماینده

دیدگاه حزب پیشرفت Fremskrittspartiet-Frp

حزب پیشرفت مالیات بر خودروها را کاهش خواهد داد و مالیات بر ثروت و مالیات بر املاک را به کل لغو خواهد کرد. این حزب با آنچه بصورت نمادین مالیات اقلیمی نام دارد و کسانی که کمترین درآمد را دارند را شامل می شود مخالف است.

این حزب می خواهد واردات کالا و خرید در نقاط مرزی نروژ را ارزانتر کند.

این حزب مجدداً علیه وضع مالیات بر ارث و مالیات بر مسافران در سفرهای هوایی مبارزه خواهد کرد. محافظه کاران برای هدایا به سازمانهای داوطلبانه و بشردوستانه کسورات مالیاتی بیشتری در نظر می گیرند.

رهبر حزب پیشرفت: سیلوی لیستهاوگ/ موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۲۷ نماینده

دیدگاه حزب سنتر Senterpartiet-Sp

حزب سنتر با مالیات بر املاک مخالف است ولی با مالیات بر ثروت موافق است و خواهان حفظ آن است. هم مالیات بر ثروت و هم مالیات بر درآمد برای اقشار کم درآمد کمتر و برای اقشار پردرآمد بیشتر خواهد بود.

این حزب در صورتی که شما به انجمن های محلی کمک مالی کنید یا اگر در حساب بانکی نوجوانان پول پس انداز کنید، کسورات مالیاتی برای شما در نظر می گیرد.

حزب سنتر همچنین می خواهد که شرکتها در شهرهای کوچکتر به نسبت شهرهای بزرگتر مالیات کمتری بپردازند و مالیات کمتری برای بخش های گردشگری، حمل و نقل و فرهنگ در نظر گرفته شود.

این حزب می خواهد شرکت های بین المللی، مالیات بیشتری را برای ارزش آفرینی خود در نروژ پرداخت کنند.

رهبر حزب سنتر: تریگوه شلاگسولد ودوم / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱۹ نماینده

دیدگاه حزب چپ سوسیالیست Sosialistisk Venstreparti-SV

حزب چپ سوسیالیست می خواهد مالیات ها را افزایش دهد تا اختلافات طبقاتی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و برای افراد بیشتری شغل ایجاد کند. از سویی دیگر، کسانی که حداقل درآمد دارند باید مالیات کمتری بپردازند.

باید به شهرداری ها اجازه داده شود که میزان سقف پرداخت مالیات بر املاک را خود تعیین کنند.

این حزب همچنین می خواهد اطمینان حاصل کند که شرکت ها پول خود را در بهشت ​​های مالیاتی خارج از کشور قرار نمی دهند. آنها فهرست های مالیاتی این شرکتها را در دسترس عموم قرار می دهند و اطلاعات مالیاتی تمامی شرکت ها را در آن ثبت می کنند.

رهبر حزب چپ سوسیالیست: آئودون لیسباکن / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱۱ نماینده

دیدگاه حزب چپ/لیبرال Venstre-V

حزب چپ یا لیبرال از سیستم مالیات برای پاداش دادن به گزینه های سازگار با محیط زیست استفاده خواهد کرد. آنها همچنین مالیات بیشتری را بر ثروت و درآمد برای کسانی که بیشترین درآمد را دارند، دریافت خواهند کرد. .

حزب لیبرال کسورات مالیاتی مربوط به هدیه به سازمانهای داوطلبانه را برای اشخاص خصوصی دو برابر می کند. این در حالیست که در در حال حاضر شرکتها تا صد برابر این میزان کسورات مالیاتی دریافت می کنند. شهرداری ها هنوز هم می توانند مالیات بر املاک را دریافت کنند. حزب لیبرال همچنین از شرکتهای فناوری بین المللی مالیات خواهد گرفت.

رهبر حزب چپ/لیبرال: گوری ملبی / موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۸ نماینده

دیدگاه حزب دموکرات مسیحی Kristelig Folkeparti-KrF

حزب دموکرات مسیحی می خواهد که شهرداری ها بتوانند مالیات بر املاک بیشتری را مطالبه کنند. مالیات بر دارایی سهام و املاک تجاری مانند تراکتور و تجهیزات تولیدی کاهش می یابد.

این حزب مالیات برای شرکتهای دیجیتالی و چند ملیتی وضع خواهد کرد و با شرکتهایی که به کشورهای موسوم به بهشت های مالیاتی می روند مبارزه خواهد کرد.

این حزب همچنین کسورات مالیاتی برای هدایا به سازمانهای داوطلبانه و انجمن های مذهبی را افزایش می دهد.

رهبر حزب دموکرات مسیحی: شل اینگولف روپستاد / موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۸ نماینده

دیدگاه حزب محیط زیست/سبز Miljøpartiet De Grønne-MDG

حزب میلیو یا محیط زیست مالیات بر ارث را مجدداً معرفی می کند و مالیات بر ثروت را برای ثروتمندان افزایش می دهد اما مالیات بر ثروت را برای کسانی که ثروت کم یا متوسط ​​دارند کاهش می دهد. این حزب می خواهد حد بالایی را که شهرداری ها می توانند مالیات بر املاک بگیرند حذف کند.

این حزب هزینه هایی را تعیین می کند که کسانی را که به طبیعت و محیط زیست آسیب می رسانند مجازات می کند اما به استفاده مجدد و راه حل های سازگار با محیط زیست پاداش می دهد.

حزب محیط زیست پروازهای هوایی، خرید گوشت وخودروهای فسیلی را گرانتر خواهد کرد اما خرید میوه، سبزیجات ، غذاهای ارگانیک، کالاهای فرهنگی، خودروهای برقی، نگهداری و تعمیر کالاها و رفتن به رستوران را ارزانتر خواهد کرد.

رهبر حزب محیط زیست/سبز: اونه آینا باستهلم / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱ نماینده

دیدگاه حزب سرخ Rødt-R

حزب سرخ مالیات بر درآمد، ثروت و دارایی را برای توزیع مجدد از ثروتمندان به فقیر افزایش می دهد (افراد با درآمدهای بالای ۶۰۰ هزارکرون در سال مالیات بیشتری بدهند.)

حزب سرخ مالیات روی میوه، سبزیجات، تعمیرات و طرح های اجاره را کاهش می دهد.

حزب سرخ همچنین از غول های اینترنتی مانند Google و Facebook مالیات می گیرد. هیچ کس نباید این فرصت را داشته باشد که ثروت خود را در بهشتهای مالیاتی خارج از کشور پنهان کند.

رهبر حزب سرخ: بیورن موکسنس / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱ نماینده

منبع و پیوندهای مربوط:

https://www.nrk.no/valg/2021/partiguiden/nb/tema/innvandring

آشنایی با پارلمان و انتخابات پارلمانی نروژ

نروژ چگونه اداره می شود؟

آشنایی با برخی از دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ و نتایج تازه ترین نظرسنجی ها

آشنایی با دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ درباره موضوع مهاجرت پناهندگان

صفحه اینستاگرام «زیرآسمان نروژ»

برگردان فارسی،نگارش،تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید، لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید. هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم.

7 دیدگاه مال خودتان را بیفزایید

  1. بازتاب: برگه

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.