آشنایی با دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ درباره موضوع مهاجرت پناهجویان

زیرآسمان نروژ: با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی نروژ، یکی از مهمترین موضوعات برای رای دهندگان در نروژ آشنایی با دیدگاه ها و مواضع احزاب مختلف پارلمان نروژ درباره مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی روز جامعه است. در این قسمت، با دیدگاه های احزاب پارلمانی نروژ در ارتباط با مقوله «مهاجرت (پناهجویان)» آشنا می شویم.

شایان به ذکر است که انتخابات پارلمانی نروژ در روز سیزدهم ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار می شود و در طی آن ۱۶۹ نماینده پارلمان نروژ و همچنین نخست وزیر جدید کشور برای چهارسال آینده انتخاب می شوند. از روز دهم آگوست تا روز دهم سپتامبر نیز امکان رای گیری زودهنگام وجود دارد.

دیدگاه حزب کارگر Arbeidspartiet-Ap

حزب کارگر می خواهد تعداد پناهندگان سهمیه ای برای نروژ از سوی سازمان ملل متحد پس از مذاکره بین دولت و شهرداری ها تعیین شود. قبل از ورود پناهندگان به نروژ ، آنها بایستی دوره ای آموزشی در مورد شرایط زندگی در نروژ دریافت کرده باشند و برنامه ریزی کنند که چگونه سرانجام قادر به تأمین هزینه زندگی خود خواهند بود.

حزب کارگر پناهندگانی را که در کشورشان تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند، در اولویت قرار خواهد داد. اگر تعداد پناهندگان سهمیه بندی شده برای نروژ زیاد باشد ، پیوندهای خانوادگی کمتر خواهد بود.

رهبر حزب کارگر: یوناس گاهر ستعره/ موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۴۹ نماینده

دیدگاه حزب محافظه کار Høyre-H

حزب محافظه کار می خواهد طرحی را ایجاد کنند که طی آن دولت نروژ به سایر کشورها کمک مالی کند تا از افرادی که نیاز به محافظت دارند مراقبت کند. کسانی که هنوز مجاز به آمدن به نروژ هستند باید عمدتا پناهنده سهمیه ای شده باشند از جمله ترجیحاً اقلیت های جنسی ، خانواده ها وافرادی که به راحتی می توانند ادغام شوند.

به این عده اقامت موقت داده می شود و انتظار می رود که آنها پس از بازگشت صلح و آرامش به کشور خودشان بازگردند.

برای بدست آوردن اجازه اقامت دائم ، فرد باید به تنهایی چهار سال در نروژ کار کرده باشد و بدهی به دولت هم نداشته باشد.

رهبر حزب محافظه کار: ارنا سولبرگ/ موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۴۵ نماینده

دیدگاه حزب پیشرفت Fremskrittspartiet-Frp

حزب پیشرفت می خواهد تعداد کمی از پناهندگان سهمیه ای را از سوی سازمان ملل متحد دریافت کند و تعداد آنها از راه پارلمان نروژ(استورتینگت) تعیین کند. این حزب خواهان پایان دادن به این واقعیت است که یک فرد بتواند با درخواست پناهندگی در مرز نروژ اجازه اقامت دریافت کند. آنها ترجیح می دهند همه پناهجویان را به مراکز پذیرایی خود در خارج از اروپا بفرستند.

این حزب همچنین می خواهد به افراد شخصی اجازه دهد تا به پناهندگان کمک کنند تا زمانی که آنها متعهد شوند مسئولیت سازگاری با محیط جدید را بپذیرند و بخشی از هزینه ها را تأمین کنند. آنها همچنین به خانواده های نروژی اجازه می دهند خردسالان بی سرپرست را از اردوگاه های پناهندگان به فرزندی قبول کنند.

رهبر حزب پیشرفت: سیلوی لیستهاوگ/ موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۲۷ نماینده

دیدگاه حزب سنتر Senterpartiet-Sp

حزب سنتر پناهندگان سهمیه ای را در اولویت قرار خواهد داد و هزینه بیشتری را صرف کمک به پناهندگان دیگر در جایی که هستند می کند. پناهجویانی که از طریق کشوری امن به نروژ می آیند باید برای درخواست پناهندگی به آن کشور بازگردند.

این حزب همچنین می خواهد مراکز پذیرش پناهندگی را در خارج از شهرهای بزرگ ایجاد کند و شهرداری ها کل هزینه ای را که برای پذیرش پناهندگان هزینه می کنند تأمین کنند.

رهبر حزب سنتر: تریگوه شلاگسولد ودوم / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱۹ نماینده

دیدگاه حزب چپ سوسیالیست Sosialistisk Venstreparti-SV

حزب چپ سوسیالیست می خواهد نروژ پناهندگان سهمیه بیشتری را بپذیرد و به کشورهایی که پناهجویان زیادی دریافت می کنند، کمک کند. این حزب می خواهد از اجازه اقامت موقت استفاده کمتری کند و درخواست برای الحاق خانواده پناهندگان را آسان تر و ارزان تر کند.

علاوه بر این ، این حزب می خواهد به افرادی که بیش از ده سال در نروژ بوده اند و دولت نتوانسته است آنها را بازگرداند، عفو بدهد و دادگاه عالی تجدیدنظر در امور مهاجرت را با یک دادگاه معمولی جایگزین کند و از زنان پناهجویی که به دلیل سقط جنین زندانی می شوند حمایت کند.

رهبر حزب چپ سوسیالیست: آئودون لیسباکن / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱۱ نماینده

دیدگاه حزب چپ/لیبرال Venstre-V

حزب چپ یا لیبرال خواهان سهولت در مهاجرت از راه پیوند خانوادگی ست و می خواهد به این موضوع که اجازه اقامت پناهندگان در صورت تغییر شرایط در کشورشان از آنها پس گرفته شود پایان دهد. این حزب همچنین می خواهد که پناهجویان بدون هویت و مدارک شناسایی، حق کار و مراقبت های بهداشتی و درمانی را داشته باشند.

رهبر حزب چپ/لیبرال: گوری ملبی / موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۸ نماینده

دیدگاه حزب دموکرات مسیحی Kristelig Folkeparti-KrF

حزب دموکرات مسیحی می خواهد دولت هزینه های اسکان پناهندگان را بپردازد و فقط مبلغی مشخص به شهرداری ها مثل آنچه فعلا در جریان است پرداخت نشود.

این حزب همچنین می خواهد دوره های رایگان در مهد کودک ها و مراکز مراقبت های بعد از مدرسه-SFO- مهارت در یادگیری زبان نروژی را آسانتر کند. این حزب بر این باور است که پناهجویانی که قابل بازگشت به کشورشان نیستند باید اجازه کار، حق رفتن به مدرسه و برخورداری از مراقبت های بهداشتی و درمانی را داشته باشند.

بعلاوه ، این حزب معتقد است كه مقامات باید در هنگام اعطای پناهندگی به افرادی که دین خود را تغییر داده اند، بیشتر سخنان كشیشان و مقامات کلیسا را مدنظر قرار دهند.

رهبر حزب دموکرات مسیحی: شل اینگولف روپستاد / موقعیت در دولت: داخل دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۸ نماینده

دیدگاه حزب محیط زیست/سبز Miljøpartiet De Grønne-MDG

حزب میلیو یا محیط زیست می خواهد دولت نروژ همان تعداد پناهندگان سهمیه ای که توسط سازمان ملل متحد تعیین می شود را بپذیرد.

این حزب خواهان پایان دادن به موضوع امکان سلب حق شهروندی نروژی ست.

حزب محیط زیست به دنبال پناه دادن به کودکان پناهجوی بدون هویت پس از چهارسال زندگی در نروژ و به بزرگسالان پس از هفت سال زندگی در نروژ است.

رهبر حزب محیط زیست/سبز: اونه آینا باستهلم / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱ نماینده

دیدگاه حزب سرخ Rødt-R

حزب سرخ معتقد است که مراکز پذیرش پناهندگی در نروژ فقط باید توسط دولت اداره شود و نروژ باید پناهندگان سهمیه ای بیشتری بپذیرد. این حزب می خواهد نروژ را از توافق نامه شنگن و کنوانسیون دوبلین خارج کند و دادگاه عادی را جایگزین هیئت تجدید نظر در امور مهاجرت کند. آنها همچنین به کسانی که به دلیل جنسیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند حق پناهندگی می دهند.

رهبر حزب سرخ: بیورن موکسنس / موقعیت در دولت: خارج از دولت
تعداد نمایندگان در پارلمان: ۱ نماینده

منبع و پیوندهای مربوط:

https://www.nrk.no/valg/2021/partiguiden/nb/tema/innvandring

آشنایی با پارلمان و انتخابات پارلمانی نروژ

نروژ چگونه اداره می شود؟

آشنایی با برخی از دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ و نتایج تازه ترین نظرسنجی ها

آشنایی با دیدگاه های احزاب پارلمان نروژ درباره موضوع مالیات ها

صفحه اینستاگرام «زیرآسمان نروژ»

برگردان فارسی،نگارش،تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید، لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید. هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم.

5 دیدگاه مال خودتان را بیفزایید

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.