شرایط دریافت حق شهروندی(سیتیزن شیپی) نروژ

 

زیرآسمان نروژ: شرایط برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی (سیتیزن شیپی) نروژ برای همگان یکسان نیست. اینکه چند سال دارید، چه زمانی به نروژ آمده اید و با چه کسی ازدواج کرده اید بر روی کل مدت زمانی که بایستی در نروژ زندگی کرده باشید تا بتوانید پس از آن برای دریافت سیتیزن شیپی اقدام کنید تاثیر دارد. در مطلب زیر فرض شده است که شما ایرانی هستید و یا دارای گذرنامه ای صادره از کشوری خارج از اتحادیه اروپا هستید. دقت هم داشته باشید که از این مطلب فقط و فقط بعنوان یک کمک راهنمای فارسی زبان در کنار منبع اصلی اطلاعات رسمی یعنی سایت اداره مهاجرت نروژ در اینجا کمک بگیرید.

با این پیش فرض، اگر فردی 7 سال از 10 سال گذشته را در نروژ با اقامت معتبر زندگی کرده باشد و پیش از اقدام دارای اقامت دائمی Permanent Residency باشد یا اگر هنوز برای آن اقدامی نکرده است، شرایط آن را داشته باشد  (اقامت دائمی معمولا پس از 3 سال زندگی در نروژ قابل اقدام است)، می تواند با ارایه مدارکی از جمله مدارک شناسایی و گواهی عدم سوءسابقه از پلیس(برای افراد 15 سال به بالا) و گواهی یا مدرک زبان نروژی برای دریافت حق شهروندی نروژ و درصورت موفقیت، سپس برای دریافت گذرنامه نروژی اقدام کند.

 شرایط و مدارک موردنیاز برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ برای افراد بالای 18 سال

1- پرداخت هزینه اقدام

2- ارائه مدارک شناسایی یا همان گذرنامه

3- در زمان اقدام، بایستی بصورت دائمی در نروژ مقیم یا ساکن باشید و در ادامه نیز قصد زندگی دائمی در نروژ را داشته باشید.

4- اگر بین 18 تا 67 سال سن دارید، بایستی گواهی سپری کردن دوره های آموزش زبان نروژی را داشته باشید و یا گواهی قبولی آزمون زبان نروژی (Norskprøve) و گواهی گذراندن آزمون مطالعات اجتماعی (Samfunnskunnskap) را ارائه کنید .برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمون مطالعات اجتماعی یا همان آزمون شهروندی نروژ یا Norwegian citizenship test به اینجا مراجعه کنید و برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمون زبان نروژی یا Norwegian language test به اینجا مراجعه کنید. حداقل سطح لازم برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ سطح A2 در بخش گفتاری آزمون زبان نروژی ست.

5- اگر بالای 15 سال سن دارید، بایستی از پلیس یک گواهی عدم سوء پیشینه تهیه کنید. برای این کار به اینجا مراجعه کنید.

6- در زمان اقدام، بایستی یا دارای اقامت دائمی نروژ یا Permanent Residency باشید و یا اگر هنوز برای آن اقدامی نکرده اید، شرایط آن را داشته باشید. اقامت دائمی معمولا پس از 3 سال زندگی در نروژ قابل اقدام است. برای اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت اقامت دائمی نروژ به اینجا مراجعه کنید.

7- بایستی در طول ده سال گذشته، دستکم 7 سال را در نروژ با اقامتی قانونی و معتبر زندگی کرده باشید و هر اقامت تان در نروژ در خلال این 7 سال، دستکم یکساله بوده باشد. جمله آخر بدان معناست که هر اجازه اقامت صادرشده با مدت اعتبار زیر یکسال در خلال این 7 سال، جزو مدت زمان لازم برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ محاسبه نمی شود. همچنین، اگر بیش از 2 ماه در هر سال را به هر دلیلی از جمله سفر تفریحی یا کاری خارج از خاک نروژ بوده باشید، کل مدتی که خارج از نروژ بوده اید (نه فقط آن مدتی که از 2 ماه بیشتر بوده است) جزو مدت زمان لازم 7 سال محاسبه نمی شود اما اگر در طول 7 سال از 10 سال اخیر،در هر سال 2 ماه یا کمتر از آن را در خارج از خاک نروژ بوده اید، آن مدت زمانی که در خارج از نروژ بوده اید هیچ تاثیری روی مدت زمان لازم 7 سال نخواهد داشت. برای محاسبه دقیق مدت زمان اقامت تان در نروژ پیش از اقدام برای دریافت حق شهروندی نروژ به مطلبی در اینجا مراجعه کنید.

8- اگر در نروژ متولد شده باشید یا پیش از 18 سالگی تان به نروژ آمده باشید، مدت زمانی که بایستی منتظر بمانید تا بتوانید برای دریافت حق شهروندی نروژ اقدام کنید کوتاهتر است و بایستی دستکم 5 سال از 7 سال گذشته را در نروژ بوده باشید و دارای اجازه اقامت معتبر دستکم یکساله در هربار بوده باشید.

9- دقت کنید که زمانی که برای حق شهروندی نروژ اقدام می کنید، بایستی دارای اقامت معتبر باشید و صرف اقدام کردن برای حق شهروندی نروژ، دلیل قانونی کافی برای ماندن شما در خاک نروژ بدون اقامت معتبر نخواهد بود. همچنین، از ابتدای سال 2020 میلادی، تمامی افرادی که موفق به دریافت حق شهروندی نروژ می شوند دیگر لازم نیست همانند گذشته از حق شهروندی کشور خودشان انصراف بدهند.

 شرایط و مدارک موردنیاز برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ برای «همسر» یا «شریک زندگی» فردی که شهروند نروژ است

تمامی شرایط لازم (موارد 1 تا 6 ذکرشده در بالا) را بایستی داشته باشید بعلاوه اینکه:

7- بایستی در طول ده سال گذشته، 3 سال را در نروژ با اقامتی قانونی و معتبر زندگی کرده باشید و هر اقامت تان در نروژ در خلال این 3 سال، دستکم یکساله بوده باشد. جمله آخر بدان معناست که هر اجازه اقامت صادرشده با مدت اعتبار زیر یکسال در خلال این 3 سال، جزو مدت زمان لازم برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ محاسبه نمی شود. همچنین، اگر بیش از 2 ماه در هر سال را به هر دلیلی از جمله سفر تفریحی یا کاری خارج از خاک نروژ بوده باشید، کل مدتی که خارج از نروژ بوده اید (نه فقط آن مدتی که از 2 ماه بیشتر بوده است) جزو مدت زمان لازم 3 سال محاسبه نمی شود اما اگر در طول 3 سال از 10 سال اخیر،در هر سال 2 ماه یا کمتر از آن را در خارج از خاک نروژ بوده اید، آن مدت زمانی که در خارج از نروژ بوده اید هیچ تاثیری روی مدت زمان لازم 3 سال نخواهد داشت. برای محاسبه دقیق مدت زمان اقامت تان در نروژ پیش از اقدام برای دریافت حق شهروندی نروژ به مطلبی در اینجا مراجعه کنید.

8- علاوه بر شرط 3 سال ذکر شده در بالا، شما بایستی مدت زمان زندگی در نروژ تان با احتساب مدت زمانی که با همسر یا شریک زندگی شهروند نروژتان ازدواج کرده اید یا باهم در یک نشانی مشترک زندگی کرده اید، دستکم 7 سال بوده باشد.

مدت زمان ازدواج از زمانی محاسبه می شود که عقد رسمی(ازدواج) کرده اید یا اینکه بصورت رسمی پیوندتان بعنوان «پارتنر» یا «همزی» یا «شریک زندگی» در جایی ثبت شده و باهم در یک نشانی مشترک زندگی را آغاز کرده اید. اینکه در نروژ یا در ایران و یا در هرکشور دیگری این ازدواج یا شراکت زندگی ثبت شده باشد اهمیتی ندارد. برای اثبات ادعا نیز اگر ازدواج رسمی کرده اید یا بایستی عقدنامه رسمی تان را ارائه کنید و یا اگر باهم پارتنر یا همزی بوده اید، با ارائه قرارداد اجاره یا خرید خانه و یا یک گواهی از سازمان ثبت احوال کشور(اداره مالیات) نشان بدهید که از تاریخ مشخصی زندگی مشترک را زیر یک سقف آغاز کرده اید. اگر هم در زمان ازدواج، همسرتان یا شریک زندگی تان هنوز شهروند نروژ نبوده باشند(یعنی دارای گذرنامه نروژی نبوده باشند)، آنگاه مدت زمان ازدواج شما از زمان یا تاریخی محاسبه می شود که همسرتان شهروند نروژ شده اند. دقت هم کنید که تا زمان اعلام نتیجه درخواست شما، بایستی این ازدواج یا رابطه مشترک پایدار بوده باشد.

یک مثال برای نحوه محاسبه مدت زمان زندگی و مدت زمان ازدواج اگر از کشوری از خارج از اتحادیه اروپا هستید

فرض کنید که شما 4 سال در نروژ با اجازه اقامتی که دستکم در هر بار یکسال معتبر بوده است، زندگی کرده اید و 3 سال هم هست که با فردی که شهروند نروژ است زندگی کرده اید، به عبارتی دیگر پس از یکسال زندگی در نروژ، سه سال دیگر را با فردی که شهرند نروژ است زندگی کرده اید. در اینصورت، کل مدت زمان 4 سال زندگی شما در نروژ با کل مدت زمان ازدواج شما یعنی 3 سال می تواند جمع شود و در نتیجه شما قادر خواهید بود شرط لازم 7 سال را احراز کنید.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه محاسبه مدت زمانی که ازدواج کرده اید به اینجا مراجعه کنید.

9- دقت کنید که زمانی که برای حق شهروندی نروژ اقدام می کنید، بایستی دارای اقامت معتبر باشید و صرف اقدام کردن برای حق شهروندی نروژ، دلیل قانونی کافی برای ماندن شما در خاک نروژ بدون اقامت معتبر نخواهد بود. همچنین، از ابتدای سال 2020 میلادی، تمامی افرادی که موفق به دریافت حق شهروندی نروژ می شوند دیگر لازم نیست همانند گذشته از حق شهروندی کشور خودشان انصراف بدهند.

 شرایط و مدارک موردنیاز برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ برای کودکان زیر 18 سال با یک پدر یا مادر شهروند نروژ – درصورت اقدام از طرف پدر یا مادر بعنوان شخص همراه پدر یا مادر

از آنجایی که کودکان زیر 12 سال قادر به اقدام انفرادی نیستند، پدر یا مادر آنها یا افرادی که دارای مسئولیت تام در نگهداری آنها هستند بایستی از طرف آنها برای آنها اقدام کنند. در اینصورت، شرایط و مدارک موردنیاز عبارتند از:

1- ارائه مدارک شناسایی یا همان گذرنامه

2-در زمان اقدام، کودک بایستی بصورت دائمی در نروژ مقیم یا ساکن باشد و در ادامه نیز قصد زندگی دائمی در نروژ را داشته باشد

3- اگر کودک بالای 15 سال سن دارد، بایستی از پلیس یک گواهی عدم سوء پیشینه تهیه کند. برای این کار به اینجا مراجعه کنید.

4- بایستی کودک در طول 2 سال گذشته، در نروژ با اقامتی قانونی و معتبر زندگی کرده باشید و هر اقامت تان در نروژ در این 2 سال، دستکم یکساله بوده باشد. جمله آخر بدان معناست که هر اجازه اقامت صادرشده با مدت اعتبار زیر یکسال در خلال این 2 سال، جزو مدت زمان لازم برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ محاسبه نمی شود. همچنین، اگرکودک بیش از 2 ماه در هر سال را به هر دلیلی خارج از خاک نروژ بوده باشد، کل مدتی که در خارج از نروژ بوده (نه فقط آن مدتی که بیشتر از دو ماه بوده است) جزو مدت زمان لازم 2 سال محاسبه نمی شود اما اگر در طول 2 سال اخیر،در هر سال 2 ماه یا کمتر از آن را در خارج از خاک نروژ بوده باشد، آن مدت زمانی که در خارج از نروژ بوده هیچتاثیری روی مدت زمان لازم 2 سال نخواهد داشت. برای محاسبه دقیق مدت زمان اقامت در نروژ پیش از اقدام برای دریافت حق شهروندی نروژ به مطلبی در اینجا مراجعه کنید.

5- درصورتی که کودک در زمان اقدام زیر 2 سال سن داشته باشد، هیچگونه شرط مدت زمان زندگی وجود ندارد اما بایستی در زمان اقدام برای دریافت حق شهروندی نروژ، کودک دارای اجازه اقامت معتبر باشد و یا برای دریافت اجازه اقامت معتبر اقدام کرده باشد.

6-  دقت کنید که نروژ قانون خاک ندارد و تولد فرزند در خاک نروژ بطور خودکار وی را شهروند نروژ نخواهد کرد. بنابراین، زمانی که برای حق شهروندی نروژ کودک تان اقدام می کنید، فرزندتان بایستی دارای اقامت معتبر باشد و صرف اقدام کردن برای حق شهروندی نروژ، دلیل قانونی کافی برای ماندن فرزندتان در خاک نروژ بدون اقامت معتبر نخواهد بود. همچنین، از ابتدای سال 2020 میلادی، تمامی افرادی که موفق به دریافت حق شهروندی نروژ می شوند دیگر لازم نیست همانند گذشته از حق شهروندی کشور خودشان انصراف بدهند.

 شرایط و مدارک موردنیاز برای اقدام جهت دریافت حق شهروندی نروژ برای کودکان بالای 12 سال – درصورت اقدام انفرادی

کودکان بالای 12 سال بر اساس قانون اداره مهاجرت نروژ این امکان را دارند که خودشان راسا برای دریافت حق شهروندی نروژ اقدام کنند.در اینصورت، شرایط و مدارک موردنیاز عبارتند از:

1- ارائه مدارک شناسایی یا همان گذرنامه

2- بایستی در زمان اقدام بالای 12 سال سن داشته باشید.

3-در زمان اقدام، کودک بایستی بصورت دائمی در نروژ مقیم یا ساکن باشد و در ادامه نیز قصد زندگی دائمی در نروژ را داشته باشد

4- اگر کودک بالای 15 سال سن دارد، بایستی از پلیس یک گواهی عدم سوء پیشینه تهیه کند. برای این کار به اینجا مراجعه کنید.

5- در زمان اقدام، بایستی دارای اقامت دائمی نروژ یا Permanent Residency باشید. اقامت دائمی معمولا پس از 3 سال زندگی در نروژ قابل اقدام است. برای اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت اقامت دائمی نروژ به اینجا مراجعه کنید.

مدت زمان معمول انتظار برای بررسی پرونده های حق شهروندی نروژ یا سیتیزن شیپی و اعلام نتیجه

بر اساس آخرین اطلاعات بروز شده سایت اداره مهاجرت نروژ در تاریخ 19 ماه می سال 2020 میلادی و با پیش فرض اینکه شما یک ایرانی هستید که برای دریافت حق شهروندی نروژ اقدام کرده اید، مدت زمان متوسط انتظار برای بررسی و دریافت نتیجه درخواست شما در حدود 15 ماه از زمان اقدام می باشد. دقت داشته باشید که این مدت زمان تقریبی ست و بستگی به عوامل بسیاری از جمله شرایط پرونده از جمله نقص های احتمالی در پرونده شما دارد که از فردی به فرد دیگر می تواند متفاوت باشد.

برخی عوامل دیگر از جمله داشتن سوابق کیفری (مشروط به محکومیت قطعی از دادگاه و نه موارد برائت شده)، سوابق زندان و همچنین داشتن سوابق جریمه توسط دولت (بطورمثال، جریمه محرومیت از داشتن گواهینامه رانندگی که مجازات آن پرداخت مبلغ جریمه یا تحمل بیش از 10 روز زندان درنظرگرفته شده باشد)، در مدت زمان انتظار برای دریافت حق شهروندی نروژ تاثیرگذار هستند. در اینصورت، مدت زمان هایی که پرونده شما به تاخیر می افتد و بایستی دستکم برای این مدت در انتظار بمانید با توجه به تعداد روزهای مجازات متفاوت است. اطلاعات بیشتر در این مورد را در اینجا دنبال کنید.

اقدام برای دریافت گذرنامه نروژی

norskpass med politi
Photo: Torkjell Trædal

پس از دریافت نتیجه درخواست نامه تان و درصورتی که از سوی اداره مهاجرت نروژ موفق به دریافت حق شهروندی نروژ شده باشید، می توانید با رزرو وقت قبلی و با در دست داشتن  گذرنامه فعلی و نامه ای که از اداره مهاجرت دریافت کرده اید، به یکی از ادارات یا شعبات پلیس در نروژ مراجعه کنید و پس از گرفتن عکس و پرداخت هزینه صدور گذرنامه پس از حدودا 10 روز کاری آن را در صندوق پست محل سکونت تان دریافت کنید. اگر از داخل خاک نروژاقدام کرده باشید، می توانید از اینجا برای رزرو وقت پلیس اقدام کنید.

نگارش،تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید،لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید.هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم

 

2 دیدگاه مال خودتان را بیفزایید

 1. هوشیار می‌گوید:

  سلام
  با تشکر از سایت خوبتون… اطلاعات شما در مورد مدت اقامت خارج از نروژ که برای شهروندی محاسبه نمیشود با اطلاعات موجود در سایت UDI متناقض است.
  در سایت یو دی ای نوشته اگر مدت اقامت در هر سال بیشتر از دو ماه باشد.. کل مدت اقامت خارج از نروژ را حساب نمیکنن. بدین معنی که اگه مثلاً کسی ۳ ماه خارج باشه… اینطور نیست که بگن خوب… دو ماهش که مجازه… پس یک ماه اضافه موندی و اون یک ماه حساب نیست. کل ۳ ماه رو از مدت اقامت طرف کم میکنن یا به عبارتی اون ۳ ماه رو براش حساب نمیکنن.
  ولی به این صورت نیست که کل سال رو حساب نکنن !!! مثلاً در مثال بالا برای کسی که ۳ ماه در یک سال خارج بوده.. اون سه ماه رو کم میکنن و ۹ ماه مابقی حساب میشه. اما اگه همون فرد ۲ ماه به جای ۳ ماه خارج رفته بود، کل مدت ۱۲ ماه اون سال رو براش حساب میکردن.
  توضیح کامل ای مطلب در سایت یو دی ای اومده. میتونید به لینک زیر مراجعه کنید.
  https://www.udi.no/en/word-definitions/calculating-the-residence-period-in-citizenship-cases-residence-permits/

  دوست داشتم

  1. underskyofnorway می‌گوید:

   سلام هوشیار جان و سپاس از مهرت.کاملا حق با شماست و ممنونم از تصحیح بموقع شما.مطلب اصلاح شد.پیروز باشید

   دوست داشتم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.