لایحه بودجه دولت نروژ برای سال ۲۰۱۸ میلادی

زیرآسمان نروژ: روز پنجشنبه-دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷میلادی- بودجه کل کشور نروژ برای سال ۲۰۱۸ میلادی توسط «سیو ینسن» -وزیر اقتصاد نروژ- تقدیم پارلمان نروژ شد. برای سال آینده میلادی، میزان کل بودجه پیشنهادی دولت نروژ برای سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۳۲۵.۲ میلیارد کرون و میزان درآمد دولت ۱۲۵۲.۹ میلیارد کرون تخمین زده شده است. این بدان معناست که دولت نروژ بایستی برای جبران کسری بودجه ۷۲.۳ میلیاردکرونی خودش آن را از صندوق ذخیره نفتی کشور یا Oljefund برداشت کند.

statsbudsjettet 2018.JPG

اما درآمد دولت نروژ در سال ۲۰۱۸ میلادی شامل چه درآمدهایی می شود؟

درآمد حاصل از بخش نفت و گاز

میزان درآمد حاصل از تنها بخش نفت و گاز با ۵.۵ میلیاردکرون افزایش به نسبت سال پیش ۲۰۸ میلیاردکرون برآورد شده است که در حدود ۱۷% از میزان کل درآمد کشور در سال آینده را تشکیل می دهد.

oljeinntekter.JPG

همچنین،پیش بینی شده است که در سال آینده میلادی، دولت نروژ تنها بتواند از ۲.۹ % موجودی صندوق ذخیره نفتی کشور برای اداره امور استفاده کند. بر اساس قانون، دولت نروژ حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از این صندوق برداشت کند. میزان ارزش موجودی صندوق نفتی نروژ یا همان صندوق بازنشستگی ملی به ۱ تریلیون دلار میرسد و در حال حاضر این صندوق سهامدار نزدیک به ۹ هزار شرکت در سراسر دنیاست. تغییرات ارزش لحظه ای موجودی صندوق نفتی نروژ در اینجا بصورت زنده قابل مشاده است.

  درآمد حاصل از مالیات بر درآمد،مالیات برسرمایه و مالیات بر مازاد درآمد

مهمترین بخش درآمد دولت پس از درآمدهای نفتی را بخش مالیات تشکیل می دهد. برای سال آینده میلادی، سهم درآمدهای مالیاتی  ۲۰% از کل درآمد دولت تخمین زده شده است. مهمترین این مالیات ها، مالیات بر درآمد،مالیات بر سرمایه  و مالیات مازاد بر درآمد هستند.

skattinntekt.JPG

درآمد حاصل از مالیات سهم کارفرما

تمامی کارفرماها و شرکتها در نروژ برای استخدام نیروهای انسانی موردنیاز خود به دولت مالیات می پردازند که به آن مالیات بر درآمد سهم کارفرما هم گفته می شود. سهم این درآمدها در بودجه سال آینده کشور، ۱۵% پیش بینی شده است.

arbeidsgiveravgift.JPG

 درآمد حاصل از هزینه عضویت در بیمه درمانی همگانی(اجباری) کشور

بخشی از مالیات بر درآمد افراد در نروژ صرف سرمایه گذاری دولت در بخش تامین امنیت و آسایش مردم و یا همان عضویت در بیمه درمانی عمومی کشور می شود. درآمد حاصل از این بخش در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲% از کل درآمد کشور را تشکیل می دهد.

trygdeavgift.JPG

درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یا moms

مالیات بر ارزش افزوده یا moms در نروژ برای کالاها بطور متوسط در حدود ۲۵% است. این مالیات شامل هر جنسی می شود که شما خریداری می کنید. یعنی یک چهارم پولی که برای خرید اجناس در نروژ می پردازید بعنوان مالیات به جیب دولت می رود. البته نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی در صورتی که آنها را از فروشگاهها بخرید نه از رستورانها یا بارها،۱۵% هست و برای حمل و نقل عمومی،بلیت سینما،کتاب و هتلها ۱۰% می باشد. در بودجه سال آینده میلادی،سهم این درآمدها که مهمترین درآمد دولت هم محسوب می شود ۲۳% است.

momsss.JPG

درآمد حاصل از مالیات بر سیگار و تنباکو

به دلیل زیانبار بودن سیگار، تنباکو و الکل برای سلامتی، مالیات زیادی برای آنها در نروژ منظور می شود تا مانعی برای مصرف آنها باشد. سهم درآمد دولت از مالیات درنظرگرفته شده برای این بخش ۲% از کل درآمدهای منظورشده برای سال ۲۰۱۸ میلادی ست.

alkohol.JPG

درآمد حاصل از مالیات بر خودروها

برای خرید یا استفاده از خودرو در نروژ،مالیات های مختلفی وضع شده است. مالیات حاصل از خرید خودرو برای نخستین بار،مالیات برای ثبت خودرو،مالیات برای عوارض جاده ای خودرو،مالیات برای اجاره خودرو و غیره…پیش بینی شده است که در بودجه سال آینده کشور،سهم این درآمدها به ۲% از سهم کل درآمدها بالغ گردد.

avgifter biler.JPG

سایر درآمدها

سهم سایر درآمدهای متفرقه دولت در سال ۲۰۱۸ میلادی،۱۱% پیش بینی شده است.

andre inntekter.JPG

اما هزینه های جاری دولت نروژ در سال 2018 میلادی شامل چه هزینه هایی می شود؟

 هزینه های بیمه همگانی و صندوق بازنشستگی کشوری

بخش بزرگی از مالیات جمع آوری شده دولت بایستی صرف هزینه های بیمه درمانی عمومی کشور و تامین هزینه های حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی افراد سالمند شود. برای سال آینده میلادی،این هزینه ها ۳۴% از کل هزینه های دولت را تشکیل می دهد.

trygder.JPG

هزینه های تامین رفاه اجتماعی

مزایای والدین در زمان فرزند دارشدن و مزایای مربوط به تولد فرزند و سایر هزینه های حمایتی فرزندان تا ۱۸ سالگی در حدود  ۳% از هزینه های جاری دولت در سال ۲۰۱۸ میلادی را تشکیل می دهد.

foreldre.JPG

هزینه های سرمایه گزاری در بخش نفت و گاز 

بخاطر مالکیت دولت نروژ بر بخش نفت و گاز کشور، دولت بایستی هزینه های مربوط به سرمایه گزاری و راه اندازی و بهره برداری از میادین نفتی و گازی را متعهد شود. ۲% از هزینه های کل دولت در سال آینده میلادی صرف هزینه های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز می شود.

statens.JPG

هزینه های جاری مربوط به شهرداری ها و بخشداری ها

۱۲% از هزینه های بودجه کل کشور در سال آینده بایستی صرف مخارج جاری شهرداری ها و بخشداری های نروژ شود.

kommuner.JPG

هزینه های مراکز درمانی و مراکز نگهداری از سالمندان و بیماران

 خانه های سالمندان و مراکز نگهداری از سالمندان و بیماران در نروژ از بودجه دولتی برای تامین هزینه هایشان استفاده می کنند. سهم آنها از بودجه کل کشور ۱۱% است.

sykehus.JPG

 هزینه های بخش حمل و نقل شهری و جاده ای و ارتباطات

 توسعه زیرساخت های جاده ای و راهها و تونلها و معابر شهری، ۵% از هزینه های کل دولت را در بودجه سال آینده میلادی پوشش می دهد.

transport.JPG

هزینه های دفاعی

مخارج مربوط به سامانه دفاعی نروژ، توسعه زیرساخت های نظامی و از جمله ساخت تسلیحات نظامی ۴% از مخارج دولت را تشکیل می دهد.

forsvar.JPG

هزینه های آموزش و پرورش و نیروی پلیس

از آنجایی که تحصیل در نروژ برای افراد ساکن در نروژ رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای ست، دولت باید مخارج بخش تحصیل را بر عهده بگیرد. هزینه های مربوط به این بخش و همچنین بخش پلیس و تامین امنیت در کشور ۴% از کل هزینه های دولت را تشکیل می دهد.

utdanning.JPG

هزینه های کمک به کشورهای فقیر و نیازمند دنیا

 نروژ از جمله کشورهایی ست که سالانه به کشورهای فقیر دنیا کمک مالی می کند و برای تامین برخی هزینه های بخش سلامت یا سرمایه گذاری ها در بخش عمران و آبادانی به کشورهای توسعه نیافته کمک می کند. سهم این هزینه ها ۳% از هزینه های جاری دولت را در سال ۲۰۱۸ میلادی تشکیل خواهد داد.

hjelp.JPG

هزینه های دیگر

andre.JPG

مهمترین تغییرات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۱۸ میلادی

2017.02.17-Frivilligheten-og-statsbudsjettet-for-2018-1-1024x654.jpg

مالیات بر درآمد کمتر

minstefradrag.JPGinntektskatt.JPG

 بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی که بایستی در پارلمان به تصویب نهایی برسد، بیشترین میزان مالیات بر درآمد در نروژ در سال آینده میلادی با ۰.۱ درصد کاهش به ۴۶.۶ درصد می رسد و برای درآمدهای معمول افراد و شرکتها،این میزان از ۲۴ درصد به ۲۳ درصد کاهش می یابد. همچنین، میزان کسورات کمترین استاندارد مالیاتی Minstefradrag مربوط به درآمد افراد و شرکتها از ۴۴% به ۴۵% افزایش می یابد.

وام بانکی گرانتر

در حال حاضر،افرادی که در نروژ از وام بانکی خرید خانه استفاده می کنند می توانند بسته به میزان سود پرداختی سالیانه به بانکها   و در زمان محاسبات مالیاتی سالیانه،از معافیت ۲۸ درصدی از کل مالیات پرداختی بر درآمد خود برخوردار شوند اما در لایحه بودجه پیشنهادی به دولت برای سال ۲۰۱۸ میلادی،این معافیت مالیاتی اندکی کاهش خواهد یافت و این بدان معناست که وامهای بانکی قدری گرانتر شده اند.

حذف کلاس مالیاتی 2

 در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده میلادی،پیشنهاد شده است که کلاس مالیاتی 2 بطور کل حذف شود. این بدان معناست که  در صورت حذف این کلاس مالیاتی بطورمثال،برای زن و مردی که یکی از دیگری درآمد کمتری دارد یا اصلا درآمدی ندارد ،شرایط بهتری از نظر میزان مالیات پرداختی فراهم می شود.

مهد کودک های گرانتر

   در بودجه پیشنهادی، بیشینه بهای استفاده از خدمات مهد کودکها در نروژ در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۲۷۳۰ کرون فعلی به ۲۹۱۰ کرون در ماه افزایش یافته است.

barnehage.JPG

خودروهای برقی گرانتر

 همچنین،دولت برای خوردوهای برقی درنظر دارد سیستمی را اجرا کند که براساس آن خوردوهای برقی که در مسافت های کمتر نیاز به شارژ بیشتری دارند،از معافیت مالیاتی دولتی کمتری برخوردار شوند. همچنین، خودروهای برقی که بیش از ۲ تن وزن دارند مشمول معافیت مالیاتی دولتی نخواهند شد. بدین ترتیب،خودروهای هیبریدی(برقی-فسیلی) از مزایا و یارانه های دولتی مربوط به مالیات محروم خواهند شد چون با توجه به وزن و میزان آلایندگی، همانند خوردوهای معمولی بنزین سوز یا دیزلی مشمول مالیات های دولتی معمول خواهند شد. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، پیشنهاد شده که خوردوهای برقی «تسلا» که در حال حاضر از گرانترین خوردوهای برقی در جاده های نروژ بشمار می روند از معافیت پرداخت مالیاتی یک نوبته یا Engangsavgift محروم شوند که بدین ترتیب، قیمت تمام شده این خودروها بطور متوسط ۷۰۰۰۰ کرون نروژ(۷۵۰۰ یورو) گرانتر از قیمت کنونی خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده بیشتر

moms.JPG

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت نروژ برای سال آینده میلادی، میزان مالیات بر ارزش برای خدمات عمومی افزوده یا moms یا VAT از ۱۰ درصد فعلی به ۱۲ درصد افزایش یافته است. اینبر بدان معناست که در صورت تصویب، بهای استفاده از خدمات حمل و نقل  عمومی،سینماها،رستورانها،فروشگاهها و هرگونه خدمات عمومی در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش خواهد یافت.

بهای استفاده از تلویزیون گرانتر

همچنین، بهای استفاده از تلویزیون  یا همان NRK TV Lisens با ۵۵ کرون افزایش به ۲۹۲۲.۷ کرون در سال خواهد رسید.

nrk lisens.JPG

منابع و پیوندهای مربوط:

https://www.nrk.no/norge/okonom-om-oljepengebruken_-_-norge-vil-slutte-a-ha-flaks-en-dag-1.13730122

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2018/id2570841/

https://www.thelocal.no/20171012/heres-what-norways-new-budget-means

https://www.thelocal.no/20171013/norway-seeks-tesla-tax-on-electric-cars

نگارش،تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید،لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید.هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.